Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Przetargi WGN / Przetargi 2016 r.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I-sze ustne ograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych na terenie miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej...

Załączniki graficzne: ul. Kartuska, ul. Żeromskiego.

Zamieszczono dnia 13 grudnia 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości zabudowanych, położonych w Kościerzynie przy ul. Antoniego Abrahama, w obrębie geodezyjnym nr 05, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pierwsze przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 27 października 2016 r. (A. Abrahama 6) oraz 24 listopada 2016 r. (A. Abrahama 5).

czytaj więcej....

Załączniki graficzne: ul. Abrahama 5, ul. Abrahama 6.

Zamieszczono dnia 25 listopada 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. I przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 17 listopada 2016 r. 

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Świętopełka.

Zamieszczono dnia 25 listopada 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 w rejonie ulic Kalinowej i Wrzosowej, przeznaczonej pod lokalizację usług jako samodzielnej funkcji, z wyłączeniem usług komercyjnych, obiektów obsługi komunikacji oraz obiektów o dużym zatrudnieniu, w rozumieniu obowiązującego dla tego terenu planu miejscowego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Wrzosowa/Kalinowa

Zamieszczono dnia 20 października 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościerzynie przy ul. Antoniego Abrahama nr 5, w obrębie geodezyjnym nr 05, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Abrahama 5

Zamieszczono dnia 20 października 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w rejonie ulicy Towarowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 11 października 2016 r.

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Towarowa.

Zamieszczono dnia 17 października 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

Załączniki graficzne: ul. 1000 Lecia, ul. Świętopełka.

Zamieszczono dnia 12 października 2016 r.

Sprostowanie

ogłoszenia Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 12 października 2016 r. 

            Burmistrz Miasta Kościerzyna prostuje oczywistą omyłkę w ogłoszeniu z dnia 12 października 2016 r. Nr WGN.6840.43.2016 w sprawie ogłoszenia ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż lokali mieszkalnych wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, w ten sposób, że wskazuje prawidłową powierzchnię lokalu położonego przy ul. Świętopełka 2B, klatka B m. 6, 

- mianowicie: zamiast 66,11 m2, winno być 57,20 m2.        


Sprostowanie zamieszczono dnia 19 października 2016 r.

 Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej, położonej w Kościerzynie przy ul. Antoniego Abrahama nr 6, w obrębie geodezyjnym nr 05, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Abrahama.

Zamieszczono dnia 22 września 2016 r.

   Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w rejonie ulicy Towarowej, w obrębie geodezyjnym nr 09 miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Towarowa.

Zamieszczono dnia 6 września 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I-sze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości obejmującej niezabudowane działki gruntu, położone w obrębie geodezyjnym nr 07 i 04, miasta Kościerzyna. 

czytaj więcej...

Załączniki graficzne: ul. Gajowa, ul. Kartuska.

Zamieszczno dnia 9 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza  II ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej przy ul. Gajowej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 23 czerwca 2016 r. 

czytaj więcej....

Załącznik graficzny: ul. Gajowa.

Zamieszczono dnia 9 sierpnia  2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej przy ul. Gajowej, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej....

Załącznik graficzny: ul. Gajowa.

Zamieszczono dnia 20 maja 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w rejonie ul. Wojska Polskiego, w obrębie geodezyjnym nr 04 miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej....

Załącznik graficzny: ul. Wojska Polskiego.

Zamieszczono dnia 20 maja 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustne ograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ulicy Tomasza Rogali, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej....

Załącznik graficzny: ul. T. Rogali.

Zamieszczono dnia 20 maja 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I-szy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości obejmującej niezabudowaną działkę gruntu, położoną w obrębie geodezyjnym nr 05, miasta Kościerzyna. 

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. Ks. H. Jastaka.

Zamieszczono dnia 12 maja 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III-cie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone w obrębie geodezyjnym nr 05, miasta Kościerzyna. Przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w następujących terminach: a) pierwsze w dniu 10 grudnia 2015 r., b) drugie w dniu 3 marca 2016 r.

czytaj więcej...

Załącznik graficzny: ul. J. Gończa.

Zamieszczono dnia 6 maja 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna, stanowiącej lokale użytkowe nr 5, 6 i 7 oraz 8 położonej w budynku usługowym przy ul. Osiedle 1000-lecia nr 1, w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 21 kwietnia 2016 r.

czytaj więcej...

Załączniki graficzne:

1) Osiedle 1000-lecia 1 - mapa,

2) Osiedle 1000-lecia 1 - zdjęcie.

Zamieszczono dnia 6 maja 2016 r.

Ogłoszenie

  Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna, stanowiące lokale użytkowe nr 5, 6 i 7 oraz 8 położonej w budynku usługowym przy ul. Osiedle 1000-lecia nr 1, w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej.

czytaj więcej...

załączniki graficzne:  Os. 1000-lecia 1 - mapa 1

                                 Os. 1000-lecia 1 - mapa 2

                                 Os. 1000-lecia 1 - zdjęcie

Zamieszczono dnia 17 marca 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w rejonie ulicy K. Tetmajera, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. K. Tetmajera

Zamieszczono dnia 17 marca 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości, położonej w rejonie ulic Drogowców i Budowlanych, w obrębie geodezyjnym nr 03 miasta Kościerzyna, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej...

załącznik graficzny: rejon ulic Drogowców i Budowlanych 

Zamieszczono dnia 17 marca 2016 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II-gie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone w obrębie geodezyjnym nr 05 oraz I-szy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości obejmującej niezabudowaną działką gruntu, położoną w obrębie geodezyjnym nr 07, miasta Kościerzyna. Pierwsze przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 10 grudnia 2015 r.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Gończa, Maczka, ul. Wierzysko

Zamieszczono dnia 1 lutego 2016 r.

Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2016-02-01
Autor : Natalia WiśniewskaCzas udostępnienia : 2016-02-01 08:14:24
Edytor : Justyna Olszewska
Stronę odwiedzono 18438 razy.
v.20140204-083257