Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Kontrole / Kontrole w 2015 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

Kontrola kompleksowa w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych Gminy Miejskiej Kościerzyna, przeprowadzona w Urzędzie Miasta Kościerzyna, przy ul. 3 Maja 9, 83-400 Kościerzyna (Regionalna Izba Obrachunkowa w Gdańsku)

Protokół z kontroli
Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź na wystąpienie pokontrolne
Kontrola prawidłowości wykorzystania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2014r. w wybranych rozdziałach i paragfafach oraz praidłowość wykorzystania środków z Funduszu Pracy(Wojewoda Pomorski)
Wystąpienie pokontrolne
Kontrola Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Transportu Drogowego w zakresie udzielania zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego, licencji w krajowym transporcie drogowym, a także zaświadczeń na krajowy niezarobkowy przewóz drogowy, odmowa udzielenia, zmiana oraz zawieszenie lub cofnięcie uprawnień
Protokół z kontroli
Wystąpienie pokontrolne
Kontrola realizacji inwestycji w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój (edycja 2014) (Pomorski Urząd Wojewódzki)
Wystąpienie pokontrolne
Kontrola realizacji projektu "Słoneczna Kościerzyna" - budowa instalacji solarnych szansą wykorzystania odnawialnmych źródeł energii dla trwałej poprawy jakości powietrza (Urząd Marszałkowski)
Informacja pokontrolna
Kontrola realizacji projektu "Inwestuj na Kaszubach" Portal informacyjny oraz kampania promocyjna miast Kartuzy, Bytó♪w i Kościerzyna skierowane do inwestorów branż około turystycznych
Informacja pokontrolna
Czynności wykonywane w zakresie audytu gospodarowania środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 - wnioski o płatność nr 6, 7, 8 projektu "Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach" (Urząd Kontroli Skarbowej)
Protokół
Kontrola realizacji projektu "Budowa regionalnego węzła komunikacyjnego "Kościerzyna-Północ", połączenie drogi wojewódzkiej nr 214 z drogą krajową nr 20 - przygotowanie dokumentacji technicznej" (Urząd Marszałkowski)
Informacja pokontrolna
Wykonanie budżetu państwa w 2014r. (Najwyższa Izba Kontroli)
Wystąpienie pokontrolne
Kontrola doraźna projektu "Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości - szansą rozwoju innowacyjnych przedsiebiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach"(Agencja Rozwoju Pomorza)
Informacja pokontrolna
Kontrola Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w dniach 12-16.01.2015r.
Protokół kontroli
Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2015-01-22
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2015-01-22 08:51:24
Edytor : Sekretariat
Stronę odwiedzono 10748 razy.
v.20140204-083257