Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Przetargi WGN / Przetargi 2015 r.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I-sze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone na terenie miasta Kościerzyna. Pierwsze przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 20 lutego 2015 r.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Gończa, Maczka

Zamieszczono dnia 5 listopada 2015 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr 05, przy ulicy Leona Heykego, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Działka zbywana jest w w/w formie, ponieważ nie stanowi samodzielnej nieruchomości, może natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych. 

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Leona Heykego

Zamieszczono dnia 5 listopada 2015 r.

Sprostowanie

ogłoszenia Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 25 sierpnia

2015 r. 

   Burmistrz Miasta Kościerzyna dokonuje sprostowania oczywistej omyłki w swoim ogłoszeniu z dnia 25 sierpnia 2015 r. Nr WGN.6840.48.2015 w sprawie ogłoszenia I ustnego nieograniczonego przetargu na sprzedaż działki nr 179/48, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03, przy ul. Jedności Robotniczej w mieście Kościerzyna.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 18 września 2015 r.

 

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmującej niezabudowane działki gruntu, położone na terenie miasta Kościerzyna.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. K. Przerwy-Tetmajera

 Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr 04, w rejonie ulicy Dworcowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Działka zbywana jest w w/w formie, ponieważ nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, może natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Dworcowa

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na tereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo-składowe, położonej w Kościerzynie przy ul. Jedności Robotniczej, w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Jedności Robotniczej

Zamieszczono dnia 25 sierpnia 2015 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na tereny zakładów produkcyjnych i naprawczych, drobnej wytwórczości i rzemiosła, położonej w Kościerzynie przy ul. Jedności Robotniczej, w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Jedności Robotniczej 

Zamieszczona dnia 25 sierpnia 2015 r. 

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości będącej własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna, stanowiącej lokale użytkowe położone na I piętrze, w budynku usługowym przy ul. Osiedle 1000-lecia nr 1, w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 26 czerwca 2015 r.  

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 06 przy ul. 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty, przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniowo usługową, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. 66 Kaszubskiego Pułku Piechoty

Zamieszczono dnia 16 czerwca 2015 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III-cie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone na terenie miasta Kościerzyna. Pierwsze  i drugie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 20 lutego i 23 kwietnia 2015 r.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Gończa, Maczka

Zamieszczono dnia 28 maja 2015 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na oddanie w użytkowanie wieczyste na okres 99 lat nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie geodezyjnym nr 03 przy ul. Jedności Robotniczej, przeznaczonej pod zabudowę zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo-składowych, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Jedności Robotniczej

Zamieszczono dnia 18 maja 2015 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości będących własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna, stanowiące lokale użytkowe nr 2, 5, 6 i 7 oraz 8 położone w budynku usługowym przy ul. Osiedle 1000-lecia nr 1, w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna wraz z udziałami w nieruchomości wspólnej.

czytaj więcej...

Zamieszczono dnia 15 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na cele zabudowy mieszkaniowo-ułsugowej, położonej w Kościerzynie przy ul. 31 stycznia 1920 r., w obrębie geodezyjnym nr 06, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. 31 stycznia 1920 r.

Zamieszczono dnia 2 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na tereny zakładów produkcyjnych, przetwórstwa i magazynowo-składowe, położonej w Kościerzynie przy ul. Jedności Robotniczej, w obrębie geodezyjnym nr 03, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Jedności Robotniczej

Zamieszczono dnia 2 kwietnia 2015 r.

Ogłoszenie

    Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustne ograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ulic K. Tetmajera i M. Konopnickiej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Tetmajera

Zamieszczono dnia 20 marca 2015 r.

Ogłoszenie

      Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II-gie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone na terenie miasta Kościerzyna. Pierwsze przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 20 lutego 2015 r.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Gończa - Maczka

Zamieszczono dnia 20 marca 2015 r.

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustne ograniczone przetargi na sprzedaż niezabudowanych działek gruntu, położonych w rejonie ulic K.Tetmajera i M. Konopnickiej, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Tetmajera-Konopnickiej

Zamieszczono dnia 2 lutego 2015 r.

Ogłoszenie

      Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 222/9 położoną przy ulicy Plebanka, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna. Pierwszy i drugi przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 9 września i 21 października 2014 r.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Plebanka

Zamieszczono dnia 16 stycznia 2015 r.

Ogłoszenie

      Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I-sze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone na terenie miasta Kościerzyna.

czytaj więcej...

załącznik graficzny: ul. Gończa

Zamieszczono dnia 16 stycznia 2015 r.

 

Ogłoszenie

 

 

            Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr 04, w rejonie ulicy Dworcowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Działka zbywana jest w w/w formie, ponieważ nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej, może natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2015-01-16
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2015-01-16 14:34:27
Edytor : Justyna Olszewska
Stronę odwiedzono 24441 razy.
v.20140204-083257