Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Kontrole / Kontrole w 2010 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Kontrola w zakresie weryfikacji zgodności realizacji projektu pn."Kościerskie dni integracji z osobami niepełnosprawnymi"  z jego założeniami określonymi we wniosku o dofinansowanie oraz umową o dofinansowanie projektu (25-26.01.2010r.)
 Informacja pokontrolna
 Kontrola w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców (09.02.2010r.)
 Sprawozdanie z kontroli
Realizacja zadań wynikających z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (10.03.2010r.)
Protokół
Kontrola trwałości Projektu pn."Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków wraz z rozbudową kanalizacji sanitarnej w Kościerzynie" (15-16.04.2010r. oraz 23.04.2010r.)
Informacja pokontrolna
Kontrola w zakresie prawidłowości wydatkowania środków dotacji z Budżetu Państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011. Przedmiot kontroli: projekt pn.: "Remont ciągu ulic Mickiewicza, Staszica i Chojnickiej w Kościerzynie" (29-30.06.2010r.)
Wystąpienie pokontrolne
Kontrola w zakresie zasad współpracy z policją oraz realizacji ustawowych zadań przez Straż Miejską w Koscierzynie, które podlegają nadzorowi wojewody pomorskiego (9-10.09.2010r.)
Zalecenia pokontrolne
Kontrola trwałości projektu dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego pn.:"Tradycja dla przyszłości. Centrum Kultury Kaszubskiej w Kościerzynie - II etap" (05-06.10.2010r.)
Informacja pokontrolna
Kontrola w zakresie postępowania z dokumentacja i materiałami archiwalnymi w Urzędzie Miasta Koscierzyna (16.11.2010r.)
 Protokół
Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2014-09-08
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2014-09-08 14:03:53
Edytor : Sekretariat
Stronę odwiedzono 5118 razy.
v.20140204-083257