Strona z portalu

  Strona główna / Menu Podmiotowe / Urząd Miasta (wydziały) / Biuro Prawne
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Biuro Prawne
Biuro Prawne

Wykaz pracowników Biura Prawnego

Paweł Grochal

pokój nr 39

Radca prawny

058 680 23 45

Małgorzata Cierocka
pokój nr 38

Referent administracyjno-prawny

058 680 23 32

Anna Kroll-Świderska

pokój nr 38

Radca prawny

058 680 23 32

Zadania Biura Prawnego:

Do zadań Biura Prawnego należy wykonywanie w ustalonym terminie obsługi prawnej Rady Miasta i Burmistrza Miasta oraz Wydziałów i komórek organizacyjnych Urzędu,
a w szczególności:

 1. opiniowanie pod względem formalno- prawnym projektów zarządzeń Burmistrza Miasta oraz projektów uchwał kierowanych pod obrady Rady Miasta,
 2. obsługa prawna Burmistrza Miasta i doradztwo prawne na rzecz Wydziałów oraz wykonywanie zastępstwa procesowego,
 3. opiniowanie pod względem formalno- prawnym projektów umów i porozumień oraz branie udziału w negocjacjach,
 4. wydawanie opinii prawnych dotyczących rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy,
 5. wydawanie opinii prawnych dotyczących zawierania ugód w sprawach majątkowych i umarzania wierzytelności,
 6. udzielanie wyjaśnień odnośnie stanu prawnego obowiązującego w zakresie działania Rady Miasta i Burmistrza Miasta,
 7. udzielanie pomocy pracownikom Urzędu w zakresie interpretacji przepisów prawnych i praktycznego ich stosowania,
 8. udzielanie porad prawnych i pomocy prawnej radnym w sprawach związanych z wykonywaniem przez nich mandatu radnego,
 9. udzielanie porad prawnych jednostkom organizacyjnym Gminy nie posiadającym osobowości prawnej,
 10. zastępstwo i działanie w roli pełnomocnika Gminy oraz pełna obsługa spraw, które toczą się przed sądami różnego rodzaju i szczebla, organami administracji, jak również przed Krajową Izbą Odwoławczą,
 11. udział w sesjach Rady Miasta,
 12. przygotowywanie stanowisk prawnych w sprawach zleconych przez Burmistrza Miasta,
 13. uczestnictwo w komisjach przetargowych w zakresie świadczenia pomocy prawnej,
 14. Szczegółowe zasady współpracy Wydziałów i jednostek organizacyjnych Gminy, o których mowa w ust. 1 pkt 9 z Biurem Prawnym mogą zostać określone przez Burmistrza w drodze Zarządzenia.

 

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2014-02-13
Autor : Krzysztof RecławCzas udostępnienia : 2014-02-13 12:27:49
Edytor : Administrator
Stronę odwiedzono 6217 razy.
v.20140204-083257