Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Przetargi WGN / Przetargi 2014 r.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

 

Ogłoszenie

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na cele parkingu lub garażu zbiorczego, położonych w Kościerzynie przy ul. Cypriana Kamila Norwida, w obrębie geodezyjnym nr 06, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej.....

zał. graficzny: ul. Norwida

Zamieszczono dnia 19 listopada 2014 r.

Ogłoszenie

     Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 518 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. 2014 poz. 121) ogłasza publiczną ustną aukcję na najem wyznaczonych miejsc sprzedaży na parkingu zlokalizowanym przy cmentarzu na działce gruntu ozn. nr geodez 240/9, będącej własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej.....

Zamieszczono dnia 3 października 2014 r.

Sprostowanie do ogłoszenia czytaj.....

Edytowano dnia 9 października 2014 r.

Ogłoszenie

      Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 63/10 położoną przy ulicy Osiedle Za Lasem, w obrębie geodezyjnym nr 10 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej.....

zał. graficzny: ul. Osiedle Za Lasem

Zamieszczono dnia 29 września 2014 r.

 Ogłoszenie

       Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 222/9 położoną przy ulicy Plebanka, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna. Pierwszy przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 9 września 2014r. 

czytaj więcej.....

zał. graficzny: ul. Plebanka

Zamieszczono dnia 18 września 2014 r.

Ogłoszenie

         Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmującej niezabudowaną działkę gruntu nr 222/9 położoną przy ulicy Plebanka, w obrębie geodezyjnym nr 08 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej.....

zał. graficzny: ul. Plebanka

Zamieszczono dnia 7 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie

         Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej na cele zabudowy usługowo-produkcyjnej, położonej w Kościerzynie przy ul. Przemysłowej w obrębie geodezyjnym nr 10, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej.....

zał. graficzny: ul. Przemysłowa

Zamieszczono dnia 1 sierpnia 2014 r.

Ogłoszenie  

      Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr 10 w rejonie ul. Przemysłowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Działka zbywana jest w w/w formie, ponieważ posiadane przez nią parametry nie pozwalają funkcjonować jej jako odrębna nieruchomość, może natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

czytaj więcej.....

zał. graficzny: ul. Przemysłowa

Zamieszczono dnia 1 lipca 2014 r.

Ogłoszenie 

      Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza ustny ograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu, położonej w Kościerzynie w obrębie geodezyjnym nr 10 w rejonie ul. Przemysłowej, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. Działka zbywana jest w w/w formie, ponieważ posiadane przez nią parametry nie pozwalają funkcjonować jej jako odrębnej nieruchomość, może natomiast poprawić warunki zagospodarowania nieruchomości przyległych.

czytaj więcej....

zał. graficzny: ul. Przemysłowa

Zamieszczono dnia 23 maja 2014 r. 

Ogłoszenie 

      Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II-gie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone na terenie miasta Kościerzyna. Pierwsze przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 25 marca 2014 r.

czytaj więcej....

zał. graficzny: ul. Towarowa

Zamieszczono dnia 29 kwietnia 2014 r.

 Ogłoszenie  

      Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza III-cie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone na terenie miasta Kościerzyna. Pierwsze i drugie przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 19 listopada 2013 r. i 25 marca 2014 r.

czytaj więcej....

zał. graficzne: ul. Tetmajera, ul. Gończa, ul. Dworcowa, ul. Gajowa

Zamieszczono dnia 29 kwietnia 2014 r.

 Ogłoszenie 

      Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem po pożarze poddasza, położonej w Kościerzynie przy ul. Kartuska nr 2, w obrębie geodezyjnym nr 04, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej....

zał. graficzny: Kartuska 2 

Zamieszczono dnia 28 kwietnia 2014 r.

Ogłoszenie

        Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza II-gie ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujących niezabudowane działki gruntu ozn. nr geodez.1350 i 1429 obręb 06 ul. Kazimierza Tetmajera, ozn. nr geodez. 494/3, 499/4, obręb 05 ul. Jana Gończa, ozn. nr geodez. 458 obręb 09 ul. Dworcowa, ozn. nr geodez. 308/4 obręb 07 ul. Gajowa, położone na terenie miasta Kościerzyna. Pierwsze przetargi zakończone wynikiem negatywnym odbyły się w dniu 19.11.2013 r.

czytaj więcej....

zał. graficzne: ul. Kaziemierza Tetmajera, ul. Jana Gończa, ul. Dworcowa, ul. Gajowa

 Ogłoszenie

        Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I-sze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujących niezabudowane działki gruntu ozn. nr geodez. 213/3 i 213/4, położone w obrębie 09 przy ul. Towarowej na terenie miasta Kościerzyna.

czytaj więcej.....

zał. graficzny..... 

Ogłoszenie

   Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przeznaczonej m.in. na cele usług związanych z obsługą cmentarza jako samodzielnej funkcji, ozn. nr geodez. 240/7, położonej w Kościerzynie przy ul. Markubowo, w obrębie geodezyjnym nr 08, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna.

czytaj więcej.....

zał. graficzny.....

Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2014-01-13
Autor : Justyna OlszewskaCzas udostępnienia : 2014-01-13 10:53:44
Edytor : Justyna Olszewska
Stronę odwiedzono 17738 razy.
v.20140204-083257