Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Kontrole / Kontrole w 2013 roku
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
Realizacja inwestycji w ramach Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych "Cyfrowa szkoła" realizowanego przez Gminę Miejska Kościerzyna w Szkole Podstawowej nr 2 im. Ks. dr Leona Heykiego w Kościerzynie
Wystąpienie pokontrolne
Umowa nr 3-K-na/WRR/000141/11/D z dnia 27 grudnia 2012r. o dofinansowanie projektów w ramach programu pn. "Program wyrównywania różnic między regionami II"
Sprawozdanie z kontroli
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikających z porozumienia z dnia 14 maja 2007 roku pomiędzy Wojewodą Pomorskim a Gminą Miasta Kościerzyna w sprawie przejęcia zadań z zakresu administracji rządowej, dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych położonych na obszarze gminy, w okresie od dnia 1 stycznia 2013 roku do dnia przeprowadzenia kontroli
Wystąpienie pokontrolne
Realizacja zadań z zakresu administracji rządowej wynikajacych z ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych wraz z aktami wykonawczymi w okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia przeprowadzenia kontroli
Wystąpienie pokontrolne
Kontrola realizacji umowy o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) nr 229/2012/Wn-1/OA-TR-ZI/D i w formie pożyczki nr 298/2012/Wn-11/OA-TR-KU/P pn. "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Kościerzynie
Notatka z kontroli uproszczonej
Wybrane zagadnienia z prawa pracy, w tym przepisów bhp
Protokół kontroli
Realizacja dochodów budżetu państwa oraz prawidłowości wydatkowania i rozliczenia dotacji otrzymanych z budżetu państwa w wybranych  rozdziałach i paragrafach
Wystąpienie pokontrolne
Odpowiedź na wystąpienie
Realizacja projektu "Modernizacja, rozbudowa i wyposażenie Sali widowiskowej im. Lubomira Szopińskiego w Kościerzynie"
Informacja pokontrolna
Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2013-08-16
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2013-08-16 14:54:23
Edytor : Sekretariat
Stronę odwiedzono 12286 razy.
v.20140204-083257