Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Przetargi WGN / Przetargi 2013 r.
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Czy wiesz, że...?
Schemat organizacyjny Urzędu Miasta
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski

WGN.6840.29.2013                                             Kościerzyna, 29 października 2013 r.

 

 

Ogłoszenie

 

            Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie sprostowania oczywistej omyłki w ogłoszeniu Burmistrza Miasta Kościerzyna nr WGN.6840.29.2013, z dnia 11 października 2013 r. dotyczącego ogłoszenia pierwszych ustnych nieograniczonych przetargów na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone na terenie miasta Kościerzyna, w ten sposób, że wiersz dziewiąty tego ogłoszenia otrzymuje następujące brzmienie:

obręb nr 06 ul. Stanisława Moniuszki

108/10

110/3

0,1315

łącznie

GD1E/00003203/5 budowa garażu zbiorczego lub parkingu 180.000,00 20.000,00

Pozostałe warunki przetargów, m. in.: termin przetargu, termin wpłacenia wadium, wysokość wadium pozostają bez zmian.

 

 

                                                                                                 BURMISTRZ

                                                                                              Zdzisław Czucha

Zał. graficzny:

1. ul. S. Moniuszki

WGN.6840.29.2013                                            Kościerzyna, 11 października 2013 r.

 

 

                                                               Ogłoszenie

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza I-sze ustne nieograniczone przetargi na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujących niezabudowane działki gruntu, położone na terenie miasta Kościerzyna

czytaj więcej.....

Zał. graficzne:

1. ul. K. Tetmajera

2. ul. J. Gończa

3. ul. Dworcowa

4. ul. Gajowa

5. ul. S. Moniuszki

6. ul. Wita Stwosza

WGN.6840.28.2013                                      Kościerzyna, dnia 11 października 2013 r.

 


O g ł o s z e n i e

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujący lokal użytkowy nr 2, położony na parterze w budynku handlowo-usługowym przy ul. Osiedle 1000-lecia nr 1, w obrębie geodezyjnym 05 miasta Kościerzyna wraz z udziałem w nieruchomości wspólnej.

czytaj więcej.....

WGN.6840.27.2013                                      Kościerzyna, dnia 11 października 2013 r.

 

 

O g ł o s z e n i e

  

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza pierwszy ustny ograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujący pomieszczenie przynależne, położone na poddaszu, w budynku nr 24, przy ul. Dworcowej, w obrębie geodezyjnym 09 miasta Kościerzyna wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali oraz udziałem w prawie użytkowania wieczystego działki.

czytaj więcej.....

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ogłasza:

- publiczną ustną aukcję na najem wyznaczonych miejsc sprzedaży na parkingu zlokalizowanym przy cmentarzu na działce gruntu ozn. nr geodez 240/2, będącej własnością Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 08 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej.....

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ogłasza:

- publiczną ustną aukcję na umieszczenie reklamy na części działki gruntu ozn. nr geodez 291/5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej.....

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r., poz. 267) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ogłasza:

- publiczną ustną aukcję na umieszczenie reklamy na części działki gruntu ozn. nr geodez 291/5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej.....

Burmistrz Miasta Kościerzyna działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 267) w związku z art. 701 – 702 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) ogłasza:

- publiczną ustną aukcję na umieszczenie reklamy na części działki gruntu ozn. nr geodez 291/5, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, położonej w obrębie 11 miasta Kościerzyna. 

czytaj więcej.....

 Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza:

- I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż niezabudowanych nieruchomości przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, położonych w Kościerzynie przy ul. Stanisława Moniuszki, w obrębie geodezyjnym nr 06, stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna. 

czytaj więcej.....

Załącznik graficzny: Moniuszki

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza:

- I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości, stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmującej niezabudowaną działkę gruntu, nr 255/3 położoną przy ulicy Wierzysko, w obrębie geodezyjnym nr 07 miasta Kościerzyna.

czytaj więcej.....

Załącznik graficzny: Wierzysko

Kościerzyna, dnia 3 czerwca 2013 r.

WGN.6845.71.2013

 

 

ODWOŁANIE AUKCJI

 

Zgodnie z art. 701 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 z późn. zm.) oraz stosownie do warunków aukcji, pkt. II, ppkt. 7, odwołuję publiczną ustną aukcję na dzierżawę części działki ozn. nr geodez. 69 o  pow. ca. 4,0240 ha, położonej w rejonie ulicy Jedności Robotniczej oraz części działki ozn. nr geodez. 74/3 o pow. ca. 1,3640 ha, położonej w rejonie ulicy Przemysłowej, do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod farmę fotowoltaiczną, która miała się odbyć 5 czerwca 2013 r. o godz. 11:00 w siedzibie Urzędu Miasta Kościerzyna, ul. 3 Maja 9A.

 

 

                                                                                        BURMISTRZ

                                                                                     Zdzisław Czucha

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza:

- publiczną ustną aukcję na dzierżawę części działki ozn. nr geodez. 69 o  pow. ca. 4,0240 ha, położonej w rejonie ulicy Jedności Robotniczej oraz części działki ozn. nr geodez. 74/3 o pow. ca. 1,3640 ha, położonej w rejonie ulicy Przemysłowej, do oddania w dzierżawę z przeznaczeniem pod farmę fotowoltaiczną. 

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza:

- IV ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujący niezabudowane działki gruntu nr 1350 i nr 1429, położone przy ulicy Kazimierza Tetmajera, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, na sprzedaż których III przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 4 kwietnia 2013 r.;

- III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujący niezabudowaną działkę gruntu nr 494/3, położoną przy ulicy Jana Gończa, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna, na sprzedaż której II przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 4 kwietnia 2013 r.;

- II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujący niezabudowane działki gruntu, nr 499/1, nr 499/2, nr 499/3, nr 499/4 i nr 499/5 położone przy ulicy Jana Gończa, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna, na sprzedaż której I przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 4 kwietnia 2013 r.

Załączniki graficzneul. Tetmajeraul. Gończa

Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza:

- III ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujący niezabudowane działki gruntu nr 1350 i nr 1429, położone przy ulicy Kazimierza Tetmajera, w obrębie geodezyjnym nr 06 miasta Kościerzyna, na sprzedaż których II przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 9 listopada 2012 r.;

- II ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujący niezabudowaną działkę gruntu nr 494/3, położoną przy ulicy Jana Gończa, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna, na sprzedaż której I przetarg zakończony wynikiem negatywnym odbył się w dniu 9 listopada 2012 r.;

- I ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność Gminy Miejskiej Kościerzyna, obejmujący niezabudowane działki gruntu, nr 499/1, nr 499/2, nr 499/3, nr 499/4 i nr 499/5 położone przy ulicy Jana Gończa, w obrębie geodezyjnym nr 05 miasta Kościerzyna 

Załączniki graficzne: ul. Tetmajera, ul. Gończa

Podmiot : Urząd Miasta KościerzynaCzas wytworzenia : 2013-03-01
Autor : Justyna OlszewskaCzas udostępnienia : 2013-03-01 15:06:12
Edytor : Justyna Olszewska
Stronę odwiedzono 24865 razy.
v.20140204-083257