Strona z portalu

  Strona główna / Menu Przedmiotowe / Zamówienia Publiczne / Zamówienia Publiczne 2013
Zaloguj
Zaloguj
Zaloguj bezpiecznie
Szukaj
Szukaj
Którekolwiek ze słówWszystkie słowa
Dziennik Ustaw
Monitor Polski
Monitor Polski
ZP 20/2013 Usługa kompleksowego ubezpieczenie mienia o odpowiedzialności cywilnej Gminy Miejskiej Kościerzyna wraz z podległymi jednostkami budżetowymi i samorządowymi instytucjami kultury 
ogłoszenie 
SIWZ 
załącznik nr 1 do opisu przedmiotu zamówienia - szkodowość 
załącznik nr 2 do opisu przedmiotu zamówienia - opis zabezpieczeń w ubezpieczonych lokalizacjach 
pismo 1
pismo 2
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 18/2013 Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Kościerzyna - utrzymanie zimowe mechaniczne i ręczne ciągów pieszych i pieszo-jezdnych oraz przystanków komunikacji miejskiej - część D
ogłoszenie
SIWZ
wykaz chodników i schodów
karty zleceń
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 15/2013 Zimowe utrzymanie dróg i ciągów pieszych na terenie miasta Kościerzyna
ogłoszenie
SIWZ
wykazy ulic, chodników i schodów
karty zleceń
ogłoszenie o unieważnieniu - dotyczy części D
ogłoszenie o wyborze - dotyczy części A, B, C
 
ZP 17/2013 Budowa skrzyżowań projektowanej drogi wokół pomnika J. Wybickiego z drogą krajową w Kościerzynie
ogłoszenie
SIWZ
projekt umowy drogowej
kosztorys ofertowy
projekt architektniczno-budowlany branży drogowej
STWiORB
ogłoszenie o wyborze
 
ZP 14/2013 Budowa skrzyżowań projektowanej drogi wokół pomnika J. Wybickiego z drogą krajową w Kościerzynie
ogłoszenie
SIWZ
projekt umowy drogowej
kosztorys ofertowy
projekt architektoniczno-budowlany branży drogowej
STWiORB
pismo 1
ogłoszenie o unieważnieniu
 
 Burmistrz Miasta Kościerzyna ogłasza KONKURS OTWARTY NA WYBÓR OPERATORA PROWADZĄCEGO SIEĆ KASZUBSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH
 Ogłoszenie
 Umowa z operatorem
 Regulamin rady Programowej
 Weksel in blanco
 Deklaracja wekslowa
 Bytów
Zestawienie pomieszczeń
Zestawienie wyposażenia sprzętu teleinf.
Zestawienie wyposażenia meblowego.
Załącznik 2.2.4a
Załącznik 2.2.4b
Załącznik 2.2.4c
Załącznik 2.2.5
 Kościerzyna
 Zestawienie pomieszczeń
 Zestawienie wyposażenia sprzętu teleinf.
 Zestawienie wyposażenia meblowego.
 Załącznik 2.1.4a
 Załącznik 2.1.4b
 Załącznik 2.1.4c
 Załącznik 2.1.4d
 Załącznik 2.1.4e
 Załącznik 2.1.4f
 Załącznik 2.1.4g
 Załącznik 2.1.4h
 Kartuzy
 Zestawienie pomieszczeń
 Zestawienie wyposażenia meblowego.
 Zestawienie wyposażenia sprzętu teleinf.
Zagospodarowanie terenu Ink. w Kartuzach
 Załącznik 2.4.4a
 Załącznik 2.4.4b
 Załącznik 2.4.4c
 Załącznik 2.4.4d
 Załącznik 2.4.4e
 Załącznik 2.4.5
 Lębork
 Zestawienie pomieszczeń
 Zestawienie wyposażenia sprzętu teleinf.
 Zestawienie wyposażenia meblowego.
 2.3.4a
 2.3.4b
 
 Zestawienie eksploratorium

Gmina Miejska Kościerzyna przedstawia poniżej odpowiedzi na pytania zadane przez jednego z oferentów dotyczące KONKURSU OTWARTEGO NA WYBÓR OPERATORA PROWADZĄCEGO SIEĆ KASZUBSKIEGO INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W BYTOWIE, KOŚCIERZYNIE, LĘBORKU I KARTUZACH

Odpowiedzi:
Odpowiedź na zapytanie 19.09.2013
Odpowiedź na zapytanie 04.10.2013 - 1 str
Odpowiedź na zapytanie 04.10.2013 - 2 str
Odpowiedź na zapytanie 15.10.2013

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA z dnia 08.10.2013
 Ogłoszenie o unieważnieniu konkursu
 
ZP 13/2013 Budowa Kaszubskiego Inkubatora Przedsiębiorczości w Kościerzynie w ramach projektu "Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości szansą rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach"
Ogłoszenie
SIWZ
kosztorysy ofertowe
projekt budowlany - branża architektoniczna
projekt budowlany - branża konstrukcyjna
projekt budowlany - branża sanitarna
projekt budowlany - branża elektryczna
projekt budowlany - branża drogowa
ekspertyza techniczna
projektowana charakterystyka energetyczna
projekt wykonawczy - architektura wnętrz
projekt wykonawczy - branża architektoniczna
projekt wykonawczy - branża drogowa
projekt wykonawczy - branża elektryczna
projekt wykonawczy - branża konstrukcyjna
projekt wykonawczy - branża sanitarna-przyłącze gaz
projekt wykonawczy - branża sanitarna-gaz,wod,ks
projekt wykonawczy - branża sanitarna-wentylacja i klimatyzacja
projekt wykonawczy - kontrola dostępu
STWiORB
pismo 1
pismo 2
zaktualizowany kosztorys ofertowy branży sanitarnej
zaktualizowany kosztorys ofertowy branży elektrycznej
zaktualizowany opis techniczny do projektu branży sanitarnej - wentylacja i klimatyzacja
zaktualizowany rys. nr 6 do projektu branży sanitarnej - wentylacja i klimatyzacja
zaktualizowany rys. nr 16 do projektu branży sanitarnej - wentylacja i klimatyzacja  
rysunki I 1 - 6
rysunek A-16
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 3
zaktualizowane rysunki Sc 1 - 5
pismo 4
rysunek mocowania szkła szybu windy
zaktualizowane zestawienie stolarki drzwiowej
rysunek wycieraczek
rysunek baneru reklamowego
dodatkowe działy zaktualizowanego kosztorysu ofertowego branży elektrycznej
ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
pismo 5
pismo 6
Ogłoszenie o wyborze
 
ZP 12/2013 Likwidacja barier architektonicznych – remont pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie
Ogłoszenie
SIWZ
kosztorys ofertowy
Projekt remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
Aranżacja wnętrz z wyposażeniem 
Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych 
Ogłoszenie o wyborze
 
ZP 11/2013 konkurs studialny na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Kościerskiego Parku Kultury
Ogłoszenie o konkursie
Zarządzenie nr 0050.61.2013 Burmistrza Miasta Kościerzyna w sprawie przeprowadzenia konkursu studialnego na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej Kościerskiego Parku Kultury i powołania sądu konkursowego
Regulamin konkursu
Załącznik nr 1 do regulaminu - zakres pracy konkursowej
ogłoszenie o zmianie terminu ogłoszenia wyników
zawiadomienie o wyborze pracy konkursowej
 
ZP 10/2013 Likwidacja barier architektonicznych – remont pomieszczeń sanitarnych oraz ciągów komunikacyjnych w Zespole Szkół Publicznych Nr 1 w Kościerzynie
 Ogłoszenie
 SIWZ
 kosztorys ofertowy
 Projekt remontu pomieszczeń higieniczno-sanitarnych 
 Aranżacja wnętrz z wyposażeniem
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych
 Ogłoszenie o unieważnieniu
 
ZP 8/2013 Budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8 Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie
 Ogłoszenie
 SIWZ
 kosztorysy ofertowe
 projekt budowlany - branża drogowa
 projekt budowlany - kanalizacja deszczowa
 projekt budowlany - oświetlenie drogowe
 projekt budowlany - przebudowa linii SN i NN
 projekt budowlany - sieci gazowe
 projekt budowlany - sieci teletechniczne
 projekt wykonawczy - branża drogowa
 projekt wykonawczy remontu - branża drogowa
 projekt wykonawczy - kanalizacja deszczowa
 projekt wykonawczy - oświetlenie drogowe
 projekt wykonawczy - przebudowa linii SN i NN
 projekt wykonawczy - sieci gazowe
 projekt wykonawczy - sieci teletechniczne
 projekt wykonawczy remontu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
 projekt docelowej organizacji ruchu
 specyfikacje techniczne
 pismo 1
 pismo 2
 ogłoszenie o wyborze
 
ZP 7/2013 Budowa targowiska w ramach programu "Mój Rynek"
 Ogłoszenie
 SIWZ
 Kosztorys ofertowy
 Projekt budowlany branży architektoniczno – konstrukcyjnej
 Projekt budowlany branży sanitarnej – budowa instalacji wewn.
 Projekt budowlany branży sanitarnej – budowa przyłączy
 Projekt budowlany branży sanitarnej – budowa kanalizacji deszczowej
 Projekt budowlany branży elektrycznej
 Projekt robót budowlanych branży drogowej 
 Projekt budowlano – wykonawczy branży architektoniczno – konstrukcyjnej
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża drogowa
 Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – branża ogólnobudowlana
 Wyposażenie targowiska
 Dokumentacja geotechniczna
 Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robót
 Ogłoszenie o wyborze
 
ZP 6/2013 Budowa ulicy Kupieckiej wraz z modernizacją ciągu ulic 8 Marca, Klasztornej, Długiej i Miodowej w Kościerzynie
 Ogłoszenie
 SIWZ
 kosztorysy ofertowe
 projekt budowlany - branża drogowa
 projekt budowlany - kanalizacja deszczowa
 projekt budowlany - oświetlenie drogowe
 projekt budowlany - przebudowa linii SN i NN
 projekt budowlany - sieci gazowe
 projekt budowlany - sieci teletechniczne
 projekt wykonawczy - branża drogowa
 projekt wykonawczy remontu - branża drogowa
 projekt wykonawczy - kanalizacja deszczowa
 projekt wykonawczy - oświetlenie drogowe
 projekt wykonawczy - przebudowa linii SN i NN
 projekt wykonawczy - sieci gazowe
 projekt wykonawczy - sieci teletechniczne
 projekt wykonawczy remontu sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej
 projekt docelowej organizacji ruchu
 specyfikacje techniczne
 Pismo 1
 Pismo 2
 Ogrodzenie SP 1 przekrój
 Ogrodzenie SP 1 zdjęcia
 Pismo 3
 zaktualizowany kosztorys ofertowy branża drogowa - cz.1
 rysunek 1 - plan sytuacyjny
 rysunek 2 - profil
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Pismo 4
 Pismo 5
Ogłoszenie o unieważnieniu
 
ZP 5/2013 Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy realizacji projektu pn. Kaszubski Inkubator Przedsiębiorczości Szansą Rozwoju Innowacyjnych Przedsiębiorstw w Bytowie, Kościerzynie, Lęborku i Kartuzach
 Ogłoszenie
 SIWZ
 Pismo 1
 Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Ogłoszenie o wyborze
 
ZP 4/2013 Dostawa energii elektrycznej
 Ogłoszenie
 SIWZ
 Załącznik nr 1 do SIWZ
 Załącznik nr 1 do projektu umowy
 Załącznik nr 2 do projektu umowy
 Pismo 1
 Pismo 2
 Pismo 3
 Ogłoszenie o wyborze
 
ZP 3/2013 Bieżące utrzymanie ulic na terenie miasta Kościerzyna
 Ogłoszenie
 SIWZ
 STWiORB
Ogłoszenie o wyborze
 
ZP 2/2013 Konserwacja nawierzchni dróg gruntowych w granicach administracyjnych miasta Kościerzyna w okresie do 31.12.2013 r.
Ogłoszenie
SIWZ
STWiORB
Pismo 1
Ogłoszenie o wyborze
 
ZP 1/2013 Konserwacja nawierzchni asfaltowych w granicach administracyjnych miasta Koscierzyna w okresie do 31.12.2013
Ogłoszenie
SIWZ
STWiORB
Pismo 1
Ogłoszenie o wyborze
 

 

 

Podmiot : BrakCzas wytworzenia : 2013-01-14
Autor : BrakCzas udostępnienia : 2013-01-14 08:01:42
Edytor : jmasiak
Stronę odwiedzono 65313 razy.
v.20140204-083257